Årsmøte i Tessand Idrettslag 7.3.2022

Årsmøte i Tessand Idrettslag

Klubbhuset på Mån mandag 7. mars klokka 19.00

Saksliste 

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av ein til å skrive i protokollen

3. Valg av to til å skrive under protokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av årsmelding

6. Godkjenning av rekneskap

7. Val

8. Inkomne saker

9. Sak fra styret:

Godkjenning av eventuelt byggelån som forskutterer tippemidler under bygging av klubbhus.

Banken har godkjent eit tilsagn på lån inntil 2,1mill til det formålet.

 

Enkel servering.

 

Saker som ønskes tas opp på årsmøte må være leder Øistein Formo i hende innen 25.2

Post: Tessand IL v/Øistein Formo, Ottadalsvegen 3728, 2683  TESSANDEN

eller epost: oiformo@online.no

 

Velkommen !